Ranska avoimet SVE (KT-TY)

Avoimet kysymykset:


Uppgift 1. Kort text

Läs texten och besvara frågorna på svenska.
A1. Varför skimrar vingarna på fjärilshonorna?
A2. På vilket sätt har nattklubben en anknytning till nyheten?