Spanska РGrundnivå РTalproduktion

Spanska РMellannivå РTalproduktion

Delprovet i talproduktion på mellannivå i Spanska innehåller olika uppgifter som spelas in på band i en språkstudio. Nedan finns exempel på uppgiftstyperna.


Uppgift –¬†Att ber√§tta om barndomen:

Uppgiften består i att på spanska berätta lite om din barndom. Tala först om vad du heter, och därefter kan du berätta till exempel:

  • var du bodde n√§r du var barn
  • hurdan familj du hade d√•
  • hurdant hem du hade
  • vem du lekte med/firade lov med

Försök tala så ledigt och naturligt som möjligt.  Om du till exempel svarar på frågorna punkt för punkt, kan din berättelse verka onaturlig.

Du har en minut p√• dig att t√§nka ut vad du ska s√§ga. Under tiden du f√∂rbereder dig kan du g√∂ra anteckningar. Du ska b√∂rja tala n√§r de s√§ger p√• bandet: ‚ÄĚAhora empiece a hablar‚ÄĚ. Du har 1¬Ĺ minuter p√• dig att tala. F√∂rs√∂k att tala hela tiden!

Förberedelsetid: 1 minut
Taltid: 1¬Ĺ minuter


Uppgift –¬†Ett samtal:

Nedan beskrivs en talsituation. Före situationen har du tillfälle att sätta dig in i den. Inom parentes ser du tips på vad du ska säga på spanska. Du får höra din samtalspartners repliker på band, och de är i uppgiftshäftet markerade med stjärnor (t.ex. Talaren: *****). Du ska svara på replikerna så ledigt och naturligt som du bara kan. Svarstiden anges inom parentes.

Situation X. Du anländer med ett Iberiaflyg från Helsingfors till Barcelona, varifrån du ska fortsätta till Menorca. Ditt plan anländer två timmar försenat till Barcelona. Du går till Iberias kontor för att reda upp situationen.
Tjänstemannen:              *****
DU:                       [Förklara situationen.] (20 sek)
Tjänstemannen:              *****
DU:                       [Du har bråttom till Menorca, för där anordnas en familjefest, ett möte el.d.] (30 sek)
Tjänstemannen:              *****
DU:                       [Be att få närmare upplysningar.] (20 sek)
Tjänstemannen:              *****
DU:                       [Fråga också var du ska övernatta och vem det är som betalar.]  (30 sek)
Tjänstemannen:              *****
DU:                       [Fråga vad som har hänt med bagaget.] (20 sek)
Tjänstemannen:              *****
DU:                       [Tacka och säg adjö.] (10 sek)


Uppgift¬†–¬†Anf√∂rande:

L√§s √§mnet f√∂r ert tal nedan. Du har 2 minuter p√• dig att t√§nka ut vad du ska s√§ga. Under tiden du f√∂rbereder dig kan du g√∂ra anteckningar. Du ska b√∂rja tala n√§r de s√§ger p√• bandet: ‚ÄĚAhora empiece a hablar‚ÄĚ. Du har 2 minuter p√• dig att tala. F√∂rs√∂k att tala hela tiden!

  1. Vad är alltför dyrt?
  • Vad √§r alltf√∂r dyrt i Finland (boende, mat, h√§lsov√•rd, resor, bil etc? Motivera.
  • Vad skulle vara lagom pris f√∂r det du tycker √§r dyrt?
  • Vilka andra priser skulle kunna s√§nkas? Varf√∂r?
  • Finns det priser som kan h√∂jas? Vad och varf√∂r?
  • Finns det faktiskt fattiga m√§nniskor i Finland? Motivera med hj√§lp av exempel.

Förberedelsetid:  2 minuter
Taltid: 2 minuter