Ranska oikein-vaarin SVE (KT-TY)

 

Oikein-vÀÀrin tehtÀvÀ:


Uppgift 1. Artikel

LÀs artikeln och pÄstÄendena som anknyter till den. SÀtt ett kryss (x) vid A, om ett pÄstÄende Àr riktigt, och vid B, om det Àr oriktigt.
M1. Med uttrycket ’Le petit Ă©cran’ avses en smalare vidfilm.’
M2. FÀrger och ljud hÄller i DVD-versionen en svagare klass Àn i filmversionen.
M3. DVD kompletterar filmversionen.
M4. I DVD-versionen besöker skÄdespelarna andra platser Àn i filmversionen
M5. I DVD-versionen visas lite mer speciella sidor av Audrey Tautou.