Espanja avoimet (YT-TY)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä X. Haastattelu

Lue haastattelu ja siihen liittyvät kysymykset. Vastaa kysymyksiin suomeksi.
A1. Miten haastateltava määrittelee älykön?
A2. Miksi myös terästyöläinen voi haastateltavan mukaan olla älykkö?
A3. Miksi valta-asemassa oleva älykkö voi olla vaarallinen? (2 asiaa)
A4. Miksi erehtyminen on päättäjille niin vaikeaa?
A5. Millainen on haastateltavan mukaan älykön suhde valtaan?