Suomi avoimet uusia 2 (KT-PY)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Kertomus                                                      

Kuulet kertomuksen. Kuulet kertomuksen kaksi kertaa peräkkäin ilman taukoja. Kuuntelun jälkeen sinulla on aikaa vastata kysymyksiin. Näet vastausajan sulkeissa.

(Vastausaika 50 sek)
A1. Ketkä asuivat naisen kotona vanhempien ja sisarusten lisäksi?
A2. Mitä nainen kertoo luonnosta? (2 asiaa)
A3. Mitä eläimiä nainen mainitsee? (3 eläintä)