Ranska oikein-vaarin SVE (KT-TY)

 

Oikein-väärin tehtävä:


Uppgift 1. Artikel

Läs artikeln och påståendena som anknyter till den. Sätt ett kryss (x) vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt.
M1. Med uttrycket ’Le petit écran’ avses en smalare vidfilm.’
M2. Färger och ljud håller i DVD-versionen en svagare klass än i filmversionen.
M3. DVD kompletterar filmversionen.
M4. I DVD-versionen besöker skådespelarna andra platser än i filmversionen
M5. I DVD-versionen visas lite mer speciella sidor av Audrey Tautou.