Italia monivalinta (KT-PY)

Monivalintatehtävä:


Tehtävä 1. Uutinen

Kuulet uutisen kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten kahdessa osassa. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen kysymyksiin valitsemalla oikea vaihtoehto (A, B tai C). Näet vastausajan sulkeissa.

Osa 1 (Vastausaika 30 sek)
M1. Mitä Italiassa asuvista ulkomaalaisista sanotaan?
M2. Millainen on ulkomaalaisten kotiinsa lähettämä rahasumma?
M3. Mitä maahanmuuttajista kerrotaan?
M4. Miten nuoret suhtautuvat ulkomaalaisiin?
Osa 2 (Vastausaika 30 sek)
M5. Miksi Bologna mainitaan uutisessa?
M6. Mitä italialaisten suhtautumisesta ulkomaalaisiin kerrotaan?
M7. Mitä työtapaturmista sanotaan?