Espanja monivalinta SVE (PT-PY)

 

Flervalsuppgift:


Uppgfit 1. Beskrivning

Läs beskrivningen och frågorna som anknyter till den. Välj rätt alternativ (A, B eller C).
M1. Varför arbetar Angel hemma?
M2. Varför distansarbetar Mariana?
M3. Vad sägs om Agustín?