Espanja monivalinta SVE (KT-PY)

 

Flervalsuppgift:


Uppgift x. Nyhet

Du får höra nyheten en gång i tre delar. Efter varje del ska du besvara frågorna genom att välja rätt alternativ (A, B eller C). Svarstiden anges inom parentes.

Del 1.  (Svarstid 10 sek)
M1. Vad berättas om Maradonas hälsotillstånd?
Del 2. (Svarstid 10 sek)
M2. Vad sägs om Maradonas bruk av alkohol?
Del 3.  (Svarstid 10 sek)
M3. Vilka symtom hade Maradona innan han blev intagen på sjukhus?