Espanja monivalinta 1 SVE (KT-PY)

 

Flervalsuppgift:


Uppgift X. Nyhet

Läs texten och frågan som anknyter till den. Välj rätt alternativ (A, B eller C).
M1. Vad berättar nyheten?