Ranska avoimet (PT-TY)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Ilmoitus                                         

Lue ilmoitus ja siihen liittyvät kysymykset. Vastaa kysymyksiin suomeksi
A1. Mitä ilmoituksessa mainostetaan?
A2. Minkälaisiin tehtäviin ilmoittaja on valmis? (Mainitse 3 seikkaa.)