GrundnivĂĄ – Talproduktion

Svenska – GrundnivĂĄ – Talproduktion

  • PĂĄ grundnivĂĄn är delprovet i talproduktion en intervju.
  • Du talar med intervjuaren om tre olika teman (3 uppgifter).
  • Innan varje tema har du lite tid att förbereda dig pĂĄ uppgiften.
  • Försök tala aktivt!

Exempel 1:

Berätta om en god vän. Du kan svara på frågorna nedan när du talar. Först kan du tänka efter och skriva ner viktiga ord, om du vill.

EN GOD VĂ„N
• Har du en god vän?
• Vad heter din (bästa) vän?
• Har du känt honom/henne länge?
• Hur träffades ni?
• Hurdan är din bästa vän?
• Hurdan vän är du?
• Vad brukar ni göra tillsammans?
• Vad talar ni om tillsammans?


Exempel 1:

Berätta för intervjuaren om en semesterresa. Du kan svara på frågorna nedan när du talar. Du får först fundera i ett par minuter och skriva ner viktiga ord som du kan använda när du berättar.

Svara t.ex. på följande frågor:
SEMESTERRESA
• Vart reser du på semestern? Varför?
• Hur reser du dit?
• När reser du dit?
• Med vem vill du resa?
• Vad kostar resan?
• Vad gör du på semestern?
• Vad är den bästa semesterorten som du har besökt? Varför?
• Vad är din drömresa? Varför?
• Hurdan är en bra semesterort? Vad kan man göra där?