Högsta nivå РTextförståelse

Svenska РHögsta nivå РTextförståelse

Det finns tre olika uppgiftstyper i delprovet i textförståelse: flervalsuppgifter, rätt-fel-uppgifter och öppna frågor.

Flervalsuppgift:


Läs nyheten och frågorna som anknyter till den. Välj rätt alternativ (A, B eller C).
M1. Vilken sak i texten är förbryllande för en västerländsk läsare?

Datorer och trollkarlar

I Mikronesien ‚Äď en undang√∂md stat best√•ende av sm√• √∂ar och atoller ‚Äď och i synnerhet p√• den gamla, √§rev√∂rdiga √∂n Yap g√•r livet sin invanda g√•ng. Man dansar och utf√∂r ritualer, precis som alltid. Men en ny tid smyger sig p√• i form av datorer som arbetsredskap f√∂r de barbr√∂stade sekreterarna och b√§rbara telefoner av senaste modell f√∂r tj√§nstem√§nnen i bl√• och vita h√∂ftskynken att prata i.

Fakta


√Ėppna fr√•gor:


Läs texten och besvara frågorna på svenska.
A1. På vilka grunder betalas klientavgiften? (2 saker)
A2. Vad sägs om patientens uppehälle under vårdperioden?

Klientavgifter

Lagstiftningen om klientavgifter f√∂r l√•ngvarig anstaltsv√•rd till√§mpas p√• kommunalt serviceboende. Avgiften f√∂r en ensamst√•ende person som √§r intagen f√∂r l√•ngvarig anstaltsv√•rd ‚Äď √∂ver tre m√•nader ‚Äď fastst√§lls utg√•ende fr√•n personens betalningsf√∂rm√•ga. Avgiften f√•r uppg√• till h√∂gst 82 procent av nettoinkomsterna, s√• att minst 90 euro per m√•nad undantas f√∂r personligt bruk. H√§r beaktas inkomster av olika slag, s√•som l√∂n, pensioner, r√§nte-, dividend- och hyresinkomster samt andra nettoinkomster av egendom. Inkomst av skog beaktas enligt s√§rskilda regler. Egendomen som s√•dan p√•verkar inte avgiften.

Fråga juristen/HBL