Högsta nivå РTalförståelse

Svenska РHögsta nivå РTalförståelse

Det finns tre olika uppgiftstyper i delprovet i talförståelse: flervalsuppgifter, rätt-fel-uppgifter och öppna frågor.

Rätt-fel-uppgift: Nyhet


Du får höra nyheten en gång i sin helhet. Sätt ett kryss (T) vid A om påståendet är rätt eller ett kryss vid B om påståendet är fel. Svarstiden anges inom parentes.

M1. Vädret klarnar upp i Norrland.
 

√Ėppna fr√•gor: Beskrivning


Du får höra beskrivningen en gång i tre delar. Efter varje del ska du besvara frågorna. Svarstiden anges inom parentes.Del 1. (Svarstid 15 sek)
A1. Varför var Sara rädd att börja på högskolan?
Del 2. (Svarstid 40 sek)
A2. Vad säger Sara om sitt beslut att börja på högskolan? (2 saker)
A3. Hur reagerade Sara när hon fick sin diagnos?  (2 reaktioner)
Del 3. (Svarstid 40 sek)
A4. På vilket sätt skaffar Sara talböcker? (2 sätt)
A5. Hur klarar Sara av skrivandet?  (2 sätt)