Saame – Keskitaso – Puheen ymmärtäminen

Saame – Keskitaso – Puheen ymmärtäminen

  • Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vääristä vastauksista ei rangaista.
  • Monivalinta- ja oikein-väärin-tehtävissä vain yksi vaihtoehto/väittämä on oikein.
  • Monivalinta- ja oikein-väärin-tehtävät vastataan erilliselle vastauslomakkeelle (ks. täyttöohje). Huom! Vain vastauslomakkeelle merkityt vastaukset otetaan arvioinnissa huomioon.
  • Avointen kysymysten vastaukset kirjoitetaan tehtävävihkoon. Kirjoita selkeällä käsialalla.
  • Vastaa ensin kaikkiin tehtäviin tehtävävihkoon. Puheen ymmärtämisen osion lopussa sinulla on aikaa 10 minuuttia siirtää monivalinta- ja oikein-väärin-tehtävien vastaukset vastauslomakkeeseen.
  • Seuraa tarkasti nauhalta kuuluvia ohjeita ja lue tehtävävihkon tehtävien ohjeet huolellisesti.
  • Kaikki puheen ymmärtämisen tehtävät kuunnellaan perus- ja keskitasolla kahteen kertaan. Ylimmällä tasolla saattaa olla tehtäviä, jotka kuunnellaan vain yhden kerran.
  • Tehtäviin on aina valmistautumisaika.
  • Tehtävien vastausaika on merkitty tehtävävihkoon.

Lue lisää puheen ymmärtämisen osakokeesta täältä.

 

Monivalintatehtävä:


Tehtävä 1. Uutinen

Kuulet uutisen kaksi kertaa ilman taukoja. Vastaa kysymyksiin valitsemalla oikea vaihtoehto (A, B tai C). Näet vastausajan sulkeissa.

Osa 1. (Vastausaika 20 sek)
M1. Venäjän viranomaiset
M2. Ginseng-juuri on

 

Oikein-väärin-tehtävä:


Tehtävä 1. Uutinen

Kuulet uutisen kaksi kertaa ilman taukoja. Vastaa, ovatko väittämät oikein vai väärin. Valitse A, jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on väärin. Näet vastausajan sulkeissa.

Tilanne X. (Vastausaika 30 sek)
M1. Idjajávri-kylä sijaitsee neljä peninkulmaa Inarista pohjoiseen.
M2. Kylään pääsee autolla vuoden ympäri.
M3. Kylässä on vakituisia asukkaita.
M4. Haastateltavan isä ja isoisä ovat asuneet kylän eteläpuolella.