Ylin taso РPuheen ymmärtäminen

Suomi РYlin taso РPuheen ymmärtäminen

  • Vastaa kaikkiin kysymyksiin. V√§√§rist√§ vastauksista ei rangaista.
  • Monivalinta- ja oikein-v√§√§rin-teht√§viss√§ vain¬†yksi¬†vaihtoehto/v√§itt√§m√§ on oikein.
  • Monivalinta- ja oikein-v√§√§rin-teht√§v√§t vastataan erilliselle vastauslomakkeelle (ks. t√§ytt√∂ohje).¬†Huom!¬†Vain vastauslomakkeelle merkityt vastaukset otetaan arvioinnissa huomioon.
  • Avointen kysymysten vastaukset kirjoitetaan teht√§v√§vihkoon. Kirjoita selke√§ll√§ k√§sialalla.
  • Vastaa ensin kaikkiin teht√§viin teht√§v√§vihkoon. Puheen ymm√§rt√§misen osion lopussa sinulla on aikaa 10 minuuttia siirt√§√§ monivalinta- ja oikein-v√§√§rin-teht√§vien vastaukset vastauslomakkeeseen.
  • Seuraa tarkasti nauhalta kuuluvia ohjeita ja lue teht√§v√§vihkon teht√§vien ohjeet huolellisesti.
  • Kaikki puheen ymm√§rt√§misen teht√§v√§t kuunnellaan perus- ja keskitasolla¬†kahteen kertaan.¬†Ylimm√§ll√§ tasolla saattaa olla teht√§vi√§, jotka kuunnellaan vain yhden kerran.
  • Teht√§viin on aina valmistautumisaika.
  • Teht√§vien vastausaika on merkitty teht√§v√§vihkoon.

Lue lisää puheen ymmärtämisen osakokeesta täältä.

Monivalintatehtävä:


Tehtävä 1. Haastattelu

Kuulet haastattelun yhden kerran osissa. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C). Näet vastausajan sulkeissa.

Osa 1. (Vastausaika 20 sek)
M1. Tiedot teollisuuden taloustilanteesta ovat
M2. Tilastokeskuksen raportti kertoo
Osa 2. (Vastausaika 20 sek)
M3. Nokian ongelmana on
M4. Kansantaloutta seurataan erityisesti tarkkailemalla yritysten

Monivalintatehtävä:


Paina "play"-nappia kuullaksesi keskustelun. Kuulet keskustelun kaksi kertaa. Kuuntele ja valitse oikea vaihtoehto.
M1. Työpaikkakiusattu henkilö on
M2. Raijaa kiusasi
M3. Raija sai apua
M4. Oikeudenkäynnin jälkeen Raija
M5. Raijan elämä on

 

Oikein-väärin-tehtävä:


Tehtävä 1. Keskustelu

Kuulet keskustelun yhden kerran kahdessa osassa. Valitse A jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on väärin. Näet vastausajan sulkeissa.
Osa 1. (Vastausaika 30 sek)
M1. Mies näkee positiivisia puolia työttömyydessään.
M2. Miestä kiinnostavia työpaikkoja on mukavasti auki.
M3. Naisen mielestä työttömät valittavat liikaa.
M4. Nainen ei tarvitse sukulaisten rahallista apua.
Osa 2. (Vastausaika 20 sek)
M5. Painaa villaisella tarkoittaa ’vaatia korjausta’.
M6. Huumorin avulla nainen on saanut ihmiset ymmärtämään häntä.
M7. Nainen on valmis ottamaan vastaan mitä tahansa työtä.

Oikein-väärin -tehtävä:


Kuulet radiotilanteen kaksi kertaa peräkkäin. Kuuntele ja vastaa, ovatko väittämät oikein vai väärin.
M6. Perusoikeudet ja perustuslaki ovat periaatteessa täysin sama asia.
M7. Vuoden -95 perusoikeusuudistuksessa syrjittiin sosiaalisia oikeuksia.
M8. Ohjelmassa kerrotaan, miten perusoikeudet ovat muuttuneet ajan kuluessa.

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Radio-ohjelma                                              

Kuulet katkelman radion puhelinneuvontaohjelmasta. Kuulet katkelman kaksi kertaa, ensin kokonaan, sitten kahdessa osassa. Vastaa kysymyksiin toisen kuuntelukerran jälkeen suomeksi. Näet vastausajan sulkeissa.

Osa 1. (Vastausaika 40 sek)
A1. Millaisille velallisille velkajärjestely on tarkoitettu?
A2. Milloin velkajärjestely ei ole mahdollinen?
Osa 2. (Vastausaika 40 sek)
A3. Millainen on tyypillinen velkojen maksuohjelma velkajärjestelyssä? (Mainitse 2 asiaa.)
A4. Mitä velallisen on tehtävä ennen velkajärjestelyn hakemista? (Mainitse 2 asiaa.)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Haastattelu               

Kuulet nauhalta haastattelun kaksi kertaa peräkkäin ilman taukoja. Vastaa kysymyksiin suomeksi. Näet vastausajan sulkeissa.

(Vastausaika 40 sekuntia)
A1. Miksi lasten loru ei aivan pidä paikkaansa? (Mainitse 2 asiaa)
A2. Mikä lorussa on totta?
A3. Miksi Virtamon mukaan on tärkeää syödä monipuolisesti? (Mainitse 2 asiaa.)

Avoimet kysymykset:


Kuulet uutisen kaksi kertaa peräkkäin. Kuuntele ja vastaa kysymyksiin.
A1. Mitä uutisessa kerrotaan Suomessa tehdyistä petoksista? (3 asiaa)
A2. Mistä komissio on hankkinut raportin tiedot? (2 asiaa)
A3. Mitä uudistuksia komissio haluaisi?