GrundnivĂĄ – Talproduktion

Svenska – GrundnivĂĄ – Talproduktion

  • PĂĄ grundnivĂĄn är delprovet i talproduktion en intervju.
  • Du talar med intervjuaren om tre olika teman (3 uppgifter).
  • Innan varje tema har du lite tid att förbereda dig pĂĄ uppgiften.
  • Försök tala aktivt!

Exempel 1:

Välj ett ämne. Berätta sedan om en bra bostad eller om en god vän. Du kan svara på frågorna nedan när du talar. Först kan du tänka efter och skriva ner viktiga ord, om du vill.

EN GOD VĂ„N
• Har du en god vän?
• Vad heter din (bästa) vän?
• Har du känt honom/henne länge?
• Hur träffades ni?
• Hurdan är din bästa vän?
• Hurdan vän är du?
• Vad brukar ni göra tillsammans?
• Vad talar ni om tillsammans?


Exempel 1:

Berätta för intervjuaren om en semesterresa. Du kan svara på frågorna nedan när du talar. Du får först fundera i ett par minuter och skriva ner viktiga ord som du kan använda när du berättar.

Svara t.ex. på följande frågor:
SEMESTERRESA
• Vart reser du på semestern? Varför?
• Hur reser du dit?
• När reser du dit?
• Med vem vill du resa?
• Vad kostar resan?
• Vad gör du på semestern?
• Vad är den bästa semesterorten som du har besökt? Varför?
• Vad är din drömresa? Varför?
• Hurdan är en bra semesterort? Vad kan man göra där?