Ranska РKeskitaso РPuheen ymmärtäminen

Franska ‚Äď Mellanniv√•¬†‚Äď Talf√∂rst√•else

Det finns tre olika uppgiftstyper i delprovet i talförståelse: flervalsuppgifter, rätt-fel-uppgifter och öppna frågor.

 

Monivalintatehtävä:


Tehtävä 1. Radiotilanne                                                                             

Kuulet radiotilanteen kaksi kertaa peräkkäin ilman taukoja. Vastaa ympyröimällä sopivin vaihtoehto (A, B tai C). Näet vastausajan sulkeissa.

(Vastausaika 20 sek)
M1. Viikkolehti VSD kertoo Rivieran ravintoloista, joissa tarjottava ruoka on
M2. Le Journal du Dimanchen mukaan Zinedine Zidane on valittu Ranskan suosituimmaksi

√Ėppna fr√•gor:


Uppgift X. Nyhet

Du får höra nyheten två gånger utan pauser. Besvara frågorna på svenska. Svarstiden anges inom parentes.

(Svarstid 40 sek)
A1. Vad berättas om fransmän och tyskar? (Ange 2 saker.)
A2. Hur ofta bjuder fransmän, italienare och spanjorer sina bekanta på middag?

 

Rätt-fel uppgift:


Uppgift 1. Nyhet

Du får höra nyheten två gånger utan pauser. Ange därefter om påståendena är riktiga eller oriktiga. Sätt ett kryss (x) vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt. Svarstiden anges inom parentes.
(Svarstid 40 sek)
M1. TGV Atlantique-tåget har försetts med platser för rökare.
M2. Experimentet startade i början av juni.
M3. Tobaksrökning är tillåten bara i en vagn.
M4. De som röker vill ha på platser som är reserverade för rökare.
M5. Det har skett en liten ökning i bokningen av platser i tobaksvagnarna.