Italiensk РGrundnivå РTalproduktion

Italiensk РGrundnivå РTalproduktion


Uppgift 1. Några samtal

Nedan beskrivs X talsituationer. Du får bekanta dig med ämnet före varje talsituation. Inom parentes ser du tips på vad du ska säga på italienska. Du får höra din samtalspartners repliker på band, och de är markerade med stjärnor i uppgiftshäftet (t.ex. Talaren: *****). Svara på replikerna så ledigt och naturligt som du bara kan. Svarstiden anges inom parentes.

Situation 1. Du har tappat din klocka under en fotbollsmatch och går nästa dag till hittegodsbyrån på stadion för att fråga efter den.

Tjänstemannen:        *****
DU:                               [Presentera dig och tala om vad som har hänt och när.] (25 sek)
Tjänstemannen:        *****
DU:                               [Beskriv din klocka.] (20 sek)
Tjänstemannen:        *****
DU:                               [Säg att det förhåller sig så och uttryck besvikelse.] (20 sek)
Tjänstemannen:        *****
DU:                               [Tala om varför just den klockan betyder så mycket för dig.] (25 sek)
Tjänstemannen:        *****
DU:                               [Svara jakande. När du letar efter en penna i väskan, så hittar du också klockan. Uttryck din glädje över fyndet.] (25 sek)
Tjänstemannen:        *****
DU:                               [Svara.] (10 sek)


Uppgift 2. Situationer

Nedan finns fem situationer där du kan behöva tala italienska. Situationer går igenom en i taget.

Svarstid är inom parentes.

Vad skulle du säga i italienska i följande situationer:

I telefonen

Situation 1.  Presentera dig och be att få tala med ingenjör Bianchi. Frågan gäller ert möte. (20 sek)

Situation 2. Linjen är dålig, och du kan inte höra vad din samtalspartner säger. Be denna säga det en gång till. (15 sek)

Situation 3.  Tacka för upplysningarna och säg att du ringer på nytt i eftermiddag. Avsluta samtalet artigt. (20 sek)


Uppgift 3. Kort anförande

Nedan ges alternativa teman. Välj ett tema och framför dina åsikter om detta tema jämte motiveringar. Försök tala så ledigt som möjligt.

Du har tv√• minuter p√• dig att t√§nka ut vad du ska s√§ga. Under tiden du f√∂rbereder dig kan du g√∂ra anteckningar. Du ska b√∂rja tala n√§r de s√§ger p√• bandet: ‚ÄĚCominciate a parlare adesso‚ÄĚ. Du har tv√• minuter p√• dig att tala. F√∂rs√∂k att tala hela tiden!

Förberedelsetid:   2 minuter
Taltid:                      2 minuter

  1. Leggere i giornali
  • Vilka tidningar l√§ser du? Varf√∂r?
  • Hur mycket tid g√•r dagligen √•t till tidningsl√§sning?
  • Vad l√§ser du i tidningen?
  • Hurdan √§r en bra tidning, tycker du?
  • Vilka nyheter stannar i minnet och varf√∂r? Ge exempel och motivera dem!