Italiensk РGrundnivå РTalförståelse

Italiensk РGrundnivå РTalförståelse


 

Flervalsuppgift:


Uppgift 1. Nyhet

Du får höra nyheten två gånger utan pauser. Efter den andra avlyssningen ska du svara på frågorna genom att välja rätt alternativ (A, B eller C). Svarstiden anges inom parentes.

(Svarstid 30 sek)
M1. Vad berättas om Asiago?
M2. Vad slags skidåkare ser man i Asiago?
M3. Vad sägs om djuren i Asiago?


√Ėppna fr√•gor:


Uppgift 1. Samtal

Du får höra samtalet två gånger utan pauser. Besvara frågorna på svenska. Svarstiden anges inom parentes.

(Svarstid 30 sek)
A1. Hur gick det för flickan och bilen i krocken?
A2. Hur skedde olyckan?