Espanja РKeskitaso РPuheen ymmärtäminen

Spanska РMellannivå РTalförståelse

Det finns tre olika uppgiftstyper i delprovet i talförståelse: flervalsuppgifter, rätt-fel-uppgifter och öppna frågor.

 

Flervalsuppgift:


Uppgift x. Nyhet

Du får höra nyheten en gång i tre delar. Efter varje del ska du besvara frågorna genom att välja rätt alternativ (A, B eller C). Svarstiden anges inom parentes.

Del 1.  (Svarstid 10 sek)
M1. Vad berättas om Maradonas hälsotillstånd?
Del 2. (Svarstid 10 sek)
M2. Vad sägs om Maradonas bruk av alkohol?
Del 3.  (Svarstid 10 sek)
M3. Vilka symtom hade Maradona innan han blev intagen på sjukhus?


 

Rätt-fel uppgift:


Tehtävä 1. Keskustelu                                                                                                                  

Kuulet keskustelun kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten kahdessa osassa. Vastaa kunkin osan jälkeen, ovatko väittämät oikein vai väärin.

Del 1. (Svarstid 15 sek)
M3. Javier har sagt upp sig.
M4. Javier har besvärliga arbetstider.
M5. Soledad har fått hjälp av fackföreningen.
Del 2. (Svarstid 15 sek)
M6. Javier njuter av sin nya arbetsmiljö.
M7. Soledad är lika entusiastisk som Javier.
M8. Javier känner Soledads familj.


Avoimet kysymykset:


Uppgift 1. En kort talsituation

Du får höra situationen två gånger utan paus. Besvara frågorna på svenska. Svarstiden anges inom parentes.

Situation 1. (Svarstid 40 sek)
A1. Hur skedde olyckan? (3 saker)
A2. Vilka skador fick offret?


√Ėppna fr√•gor:


Tehtävä 1. Lyhyt puhetilanne

Kuulet tilanteen kaksi kertaa ilman taukoja. Vastaa kysymykseen suomeksi. Näet vastausajan suluissa.

Situation 1. (Svarstid 20 sek)
A1. Varför föll tomatkonserverna över Ana?