Saksa monivalinta (KT-TY)

 

Monivalintatehtävä:


Lue artikkeli ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Amerikkalaisessa tutkimuksessa todettiin,
M2. Puolivuotiaat lapset
M3. Kauneusleikkauksien määrää on lisännyt
M4. Miesten osuus kauneusleikkauksista
M5. Sander Gilmanista kauneusleikkaukset