Italia oikein-vaarin SVE (KT-TY)

 

Rätt-fel -uppgift:


Uppgift 1. Nyhet

Läs nyheten och påståendena som anknyter till den. Välja vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt.
M1. Råttan upptäcktes, fastän den var liten.
M2. Något motsvarande hade inte inträffat tidigare.
M3. Sedan råttan upptäckts blev den hela tiden kvar i samma vagn.