Italia avoimet (KT-TY)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Artikkeli                                       

Lue artikkeli ja vastaa kysymyksiin suomeksi.
A1. Miten artikkelissa luonnehditaan nyky-yhteiskuntaa? (Mainitse 2 asiaa.)
A2. Miksi kirjan tekijät pitivät tätä aihetta tärkeänä?
A3. Kenen idea kirja oli ja missä yhteydessä idea syntyi?