Suomi monivalinta uusia (KT-TY)

Monivalintatehtävä


Tehtävä 1. Uutinen                                                           

Lue uutinen ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Aikuiset voivat joskus ajatella, että
M2. Kun eläin leikkii ryhmässä,
M3. Ryhmäleikit voivat olla haitallisia, koska
M4. Leikki on luksusta, koska se on mahdollista vain, kun