Suomi monivalinta uusia 2 (KT-TY)

Monivalintatehtävä


Tehtävä 2. Kommentti                                                          

Lue teksti ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Kaikilla suomalaisilla on talkoista jonkinlainen
M2. Talkootyö on
M3. Ennen talkoilla mm.
M4. Kulttuurin muuttuessa talkoot ovat
M5. Järjestöt ja yhdistykset
M6. Vapaaehtoiset auttoivat vanhuksia
M7. Talkooperinteisiin kuuluu