Suomi avoimet uusia 2 (YT-TY)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 2. Pääkirjoitus
Lue teksti ja vastaa kysymyksiin suomeksi.
A1. Miten uusi ubiteknologia auttaa valvomaan ihmisiä? (2 asiaa)
A2. Mitä tietoja viranomaiset haluaisivat kerätä keskitetysti? (3 asiaa)
A3. Mitkä tahot hyötyvät yritysten keräämistä tietokannoista? (3 asiaa)
A4. Miksi tutkijat pitävät keskitettyä tiedonkeruuta ongelmallisena? (3 asiaa)
A5. Mitkä tekijät mahdollistavat tasa-arvoisen ja vapaan verkonkäytön? (2 asiaa)
A6. Miten nimettömyyttä halutaan rajoittaa verkossa? (2 asiaa)
A7. Mitä kirjoittajat esittävät ratkaisuksi tilanteeseen? (2 asiaa)