Saksa monivalinta (KT-PY)

 

Monivalintatehtävä:


Kuulet uutisen kaksi kertaa ilman taukoja. Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vaihtoehto (A, B tai C). Näet vastausajan sulkeissa.(Vastausaika 30 sek)
M1. Mitä nainen oli tekemässä kun hän löysi rahat?
M2. Mitä korissa tarkalleen ottaen oli?
M3. Mitä nainen teki rahoille?