Saame monivalinta (YT-TY)

 

Monivalintatehtävä:


Tehtävä 1. Kertomus

Lue kertomus ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Norjalaiset asettuivat alueelle
M2. 1500-luvulla norjalaisten asukasmäärä
M3. 1600-luvulta lähtien kalastuspaikoista
M4. Erot kalastusryhmien välillä kasvoivat
M5. Venäläisten ja saamelaisten vaihtokauppa loppui, koska
M6. Saamelaiset tunsivat itsensä riistetyiksi, koska