Ranska monivalinta SVE (YT-PY)

Flervalsuppgift


Uppgift 1. Nyhet

Du får höra situationen en gång. Besvara frågorna genom att ringa in rätt alternativ (A, B eller C). Svarstiden anges inom parentes.

(Svarstid 20 sek)
M1. Que s’est-il passé à Nandrin?
M2. Comment la situation s’est-elle terminée?