√Ėppna fr√•gor (AN-TF)

√Ėppna fr√•gor:


Läs texten och besvara frågorna på svenska.
A1. På vilka grunder betalas klientavgiften? (2 saker)
A2. Vad sägs om patientens uppehälle under vårdperioden?

Klientavgifter

Lagstiftningen om klientavgifter f√∂r l√•ngvarig anstaltsv√•rd till√§mpas p√• kommunalt serviceboende. Avgiften f√∂r en ensamst√•ende person som √§r intagen f√∂r l√•ngvarig anstaltsv√•rd ‚Äď √∂ver tre m√•nader ‚Äď fastst√§lls utg√•ende fr√•n personens betalningsf√∂rm√•ga. Avgiften f√•r uppg√• till h√∂gst 82 procent av nettoinkomsterna, s√• att minst 90 euro per m√•nad undantas f√∂r personligt bruk. H√§r beaktas inkomster av olika slag, s√•som l√∂n, pensioner, r√§nte-, dividend- och hyresinkomster samt andra nettoinkomster av egendom. Inkomst av skog beaktas enligt s√§rskilda regler. Egendomen som s√•dan p√•verkar inte avgiften.

Fråga juristen/HBL