Flervalsuppgift (MN-TF)

Flervalsuppgift:


Lyssna och besvara frågorna. Du får höra meddelandet två gånger utan pauser. Välj rätt alternativ (A, B eller C). Svarstiden anges inom parentes.
(Svarstid 30 sek)

M1. Vad säger man om Ralf?
M2. Vilka kännetecken har Ralf?
M3. Varför efterlyser man honom?