Flervalsuppgift (MN-TalF)

Flervalsuppgift:


Lyssna och besvara frågorna. Du får höra meddelandet två gånger utan pauser. Välj rätt alternativ (A, B eller C).

M1. Meddelandet gäller det tåg som kommer från
M2. Problemet beror på att
M3. Tågen är försenade med