Flervalsuppgift (MN-TalF)

Flervalsuppgift:

Uppgift 1. Meddelande


Tryck på Play-knappen och lyssna. Du får höra meddelandet två gånger utan pauser. Välj rätt alternativ (A, B eller C).

M1. Meddelandet gäller det tåg som kommer från
M2. Problemet beror på att
M3. Tågen är försenade med