Espanja oikein-vaarin SVE (YT-TY)

 

Rätt-fel uppgift:


Uppgift X. Artikel
Läs artikeln och påståendena som anknyter till den. Sätt ett kryss (x) vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt.
M1. Napoleon var den första som erövrade ön Perejil.
M2. På 1800-talet övertog engelsmännen ön med Marockos samtycke.
M3. Spanien misslyckades med att ockupera ön på 1800-talet.
M4. England skulle ha avstått från Perejil i utbyte mot Gibraltar.
M5. Marockanerna förstörde de råmärken som spanjorerna hade rest på ön på 1800-talet.