Espanja oikein-vaarin SVE (PT-TY)

 

Rätt-fel uppgift:


Uppgift 1. En annons

Läs annonsen och påståendena som anknyter till den. Sätt ett kryss (x) vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt.
M4. På landsvägarna kan man köra 120 km/tim.
M5. Böter för fortkörning måste betalas omedelbart.
M6. Barn under 12 år ska alltid sitta i bilbarnstol.
M7. Parkering bredvid varandra är tillåtet i städerna.
M8. Blyfri bensin finns inte att få på alla bensinstationer.