Espanja oikein-vaarin (KT-TY)

 

Rätt-fel uppgift:


Uppgift X. Nyhet

Läs nyheten och påståendena som anknyter till den. Sätt ett kryss (x) vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt.
M1. Maria del Mar Bonet hade för avsikt att ge ut sin nya skiva i Madrid.
M2. Maria del Mar Bonet förmådde inte uppträda i El Escorial.
M3. Luftkonditioneringen i flygplanet var skulden till situationen.
M4. Publiken demonstrerade på grund av det inträffade.