Espanja monivalinta 2 (KT-TY)

Tehtävä 2. Lyhyt teksti      

   
Lue teksti ja siihen liittyvä kysymys. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Mitä uutisessa kerrotaan pörssikursseista?