Espanja avoimet 1 SVE (KT-TY)

√Ėppna fr√•gor:


Uppgift X. Meddelande

Läs meddelandet och besvara frågorna på svenska.
A1. Vad slags människor berättas det om i texten?
A2. Vad sägs om semestrar?