Espanja avoimet 1 SVE (KT-PY)

Avoimet kysymykset:


Uppgift 1. En kort talsituation

Du får höra situationen två gånger utan paus. Besvara frågorna på svenska. Svarstiden anges inom parentes.

Situation 1. (Svarstid 40 sek)
A1. Hur skedde olyckan? (3 saker)
A2. Vilka skador fick offret?