Italia monivalinta SVE (KT-TY)

 

Flervalsuppgift:


Uppgift 1. Artikel

Läs artikeln och frågorna som anknyter till den. Välj rätt alternativ (A, B eller C).
M1. Vilken betydelse har Alperna haft för Italien?
M2. Vad berättas om il Brennero?
M3. Vad berättas om uppkomsten av kolonier?
M4. Vad hände på Sicilien år 1943?
M5. Vad berättas om handeln under medeltiden?
M6. Vad berättas om städerna i Italien?