GrundnivĂ„ – TalförstĂ„else

Svenska – GrundnivĂ„ – TalförstĂ„else

 • Det finns tre olika uppgiftstyper i provet i talförstĂ„else i examen: flervalsuppgifter, rĂ€tt-fel-uppgifter och öppna frĂ„gor. Nedan finns nĂ„gra exempel pĂ„ uppgifterna.
 • Svara pĂ„ alla frĂ„gor i examen. Du fĂ„r inte minuspoĂ€ng för fel svar.
 • Endast ett alternativ per frĂ„ga Ă€r rĂ€tt i flervalsuppgifter och rĂ€tt-fel-uppgifter.
 • Svara pĂ„ alla frĂ„gor i uppgiftshĂ€ftet först. I slutet av provet i talförstĂ„else ska du överföra svaren pĂ„ flervalsuppgifter och rĂ€tt-fel-uppgifter till en separat svarsblankett. Du har 10 minuter tid pĂ„ dig att kryssa för svaren i svarsblanketten.
  • Obs! Endast kryssen pĂ„ svarsblanketten godkĂ€nns som svar.
 • Skriv svar pĂ„ öppna frĂ„gor i uppgiftshĂ€ftet. Skriv med tydlig handstil.
 • LĂ€s alltid noggrant igenom instruktionerna för varje uppgift i uppgiftshĂ€ftet.
 • Följ anvisningarna pĂ„ bandet.
 • Du fĂ„r höra alla uppgifter tvĂ„ gĂ„nger pĂ„ grundnivĂ„n.
 • Du har tid att förbereda dig pĂ„ varje uppgift.
 • Svarstiden i varje uppgift anges i uppgiftshĂ€ftet.

Flervalsuppgift:

Uppgift 1. Meddelande


Tryck pÄ Play-knappen och lyssna. Du fÄr höra meddelandet tvÄ gÄnger utan pauser. VÀlj rÀtt alternativ (A, B eller C).

M1. Meddelandet gÀller det tÄg som kommer frÄn
M2. Problemet beror pÄ att
M3. TÄgen Àr försenade med

RĂ€tt-fel-uppgift:

Uppgift 2. Presentation

Tryck pÄ Play-knappen och lyssna. Du fÄr höra presentationen tvÄ gÄnger, först i sin helhet och sedan i tvÄ delar. I del 1 besvarar du frÄgorna 1, 2 och 3. I del 2 besvarar du frÄgorna 4 och 5. VÀlj A, om pÄstÄendet Àr rÀtt och B, om det Àr fel.

M1. Sten vill byta skola.
M2. Han ska skicka in en ansökan.
M3. Han har studerat mycket flitigt.
M4. Sten har arbetat pÄ vardagarna.
M5. Han gillar hotell- och restaurangbranschen.


Öppna frĂ„gor:

Uppgift 3. Meddelande

Lyssna och besvara frÄgorna pÄ svenska. Du fÄr höra meddelandet tvÄ gÄnger utan pauser.
A1. Varför kan Christina inte gÄ pÄ bio?
A2. Vad gör Christinas vÀn nÀsta kvÀll?
A3. Vad lovar Christina göra? (2 saker)