Saame РKeskitaso РTekstin ymmärtäminen

Saame ‚Äď Keskitaso- Tekstin ymm√§rt√§minen

  • Vastaa kaikkiin kysymyksiin. V√§√§rist√§ vastauksista ei rangaista.
  • Monivalinta- ja oikein-v√§√§rin-teht√§viss√§ vain¬†yksi¬†vaihtoehto/v√§itt√§m√§ on oikein.
  • Monivalinta- ja oikein-v√§√§rin-teht√§v√§t vastataan erilliselle vastauslomakkeelle (ks. t√§ytt√∂ohje).
    Huom! Vain vastauslomakkeelle merkityt vastaukset otetaan arvioinnissa huomioon.
  • Avointen kysymysten vastaukset kirjoitetaan teht√§v√§vihkoon. Kirjoita selke√§ll√§ k√§sialalla.

Lue lisää tekstin ymmärtämisen osakokeesta täältä.

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Ilmoitus                                                                     

Lue ilmoitus ja siihen liittyvät kysymykset. Vastaa kysymyksiin suomeksi.
A1. Mistä ilmoitus kertoo?
A2. Mikä on kiellettyä aukioloajan ulkopuolella?
A3. Mistä saa tarvittaessa lisätietoja?

Davvi-Norgga duollodoaimmahat dieńĎiha
OńĎńĎa b√°lvalan√°iggit bohtet f√°pmui Ohcejoga duollob√°ikkis ńćakńćam√°nu vuosttaŇ° beaivvi 2004.
Ohcejoga duollob√°iki lea rabas dii. 07.00‚Äď21.00 buot beivviid (08.00-22.00 Suoma √°igi). Earret d√°id √°iggiid ii leat lohpi fievrridit g√°lvvuid rasta r√°j√°, jus ii leat oŇĺŇĺon dasa sierra lobi.
Jus leŇĺŇĺet jearaldagat ońĎńĎa b√°lvalan√°iggiid h√°rr√°i, de s√°ht√°t riŇčget Davvi-Norgga duolloguovllu guolludirektevrrii (tlf. 77¬†603¬†800) dahje Ohcejoga duollob√°ik√°i (00¬†357¬†204¬†928¬†880).
Davvi-Norgga duolloguovllu guovlludirektevra.
Min √Āigi, 2004

 

Oikein-väärin tehtävä:


Tehtävä 1. Uutinen                                                       

Lue uutinen ja sitä koskevat väittämät. Valitse A, jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on väärin.
M1. Kokoelmalevy tehtiin, koska yhtye on edelleen suosittu.
M2. Musiikki oli suosittua, koska se oli kokeellista.
M3. Yhtyeen huippukausi liittyi saamelaisen kulttuurin nousuun 1970-luvulla.
M4. Yhtyeen kappaleet ovat olleet Norjan listaykkösiä.
M5. Vain saamelaiset tuntevat Deatnog√°tti Nuoratin.

V√ĀLLJEJEDJE BUOREMUSAID
Deatnog√°tte Nuorat jagis 2001? Eai bat lean 1974 ja daid jagiid? Ledje, muhto moatti m√°nu geahńćen beassat fas gullat sin. De almmuha IńĎut-l√°g√°dus sin ńćoakk√°ldat-CD:a. Golmma LP:a buoremus luońĎit ja l√°vlagat b√°ddejuvvojedje ońĎńĎasit gieskat Oslos.
OvddeŇ° musihka ońĎńĎasit b√°dden lea √°igahaŇ° vierru musihkkam√°ilmmis. Ja d√°l lea dat joavdan S√°pm√°i nai. Ii ge imaŇ°, Deatnog√°tte Nuoraid ovddeŇ° kaseahtat ja LP:at leat √°ig√° nohkan g√°vppiin, ja olluhat h√°lidivńćńće oastit daid. Dat lei duog√°Ňĺin go IńĎut-l√°g√°dus v√°lddii badjelasas b√°ddet ońĎńĎasit daid beakk√°n luńĎiid ja l√°vlagiid. Ovttal√°dje lei √°lgun maid dat go Irene Pettersen ja Tore Aslaksen almmuheigga CD:a muhtun jagiid dass√°i. ńĆ√°jeha, ahte olluhat S√°mis h√°lidit gullat sin musihka.
‚Äď V√°rra danin go dat lea musihkka eanas olbmuid v√°ste, ii mihkkege erenoam√°Ň° eksperimentealla musihkaid, ńćilge IńĎut-l√°g√°dusa jońĎiheaddji √Öge Persen.
Ain √°igeguovdilat
‚Äď Leat bat Deatnog√°tte Nuoraid teavsttat Ň°at √°igeguovdilat?
‚Äď Juo, dan gal leat, omd. ‚ÄúVuoi min Deatnu‚ÄĚ, mii lea √°rvos√°tnin sin ieŇĺaset Detnui. Ja sis leat muńĎui ollu luondduteavsttat, v√°stida √Öge Persen. DN:a vuosttaŇ° skearrut r√°hkaduvvojedje dan √°igge go S√°mis √°lggii ońĎńĎa kultuvrralaŇ° ńćuoŇĺŇĺileapmi, ja sin musihkka movttiidahtii olbmuid ja ovddidii s√°mi ieŇ°dovddu. Sin l√°vlagat maid goarpmastedje Norgga hit-listtuide bajimussii.
Go skearrut leat √°ig√° nohkan r√°juin, ńć√°jeha ahte maidd√°i ear√°t go s√°pmelańćńćat leat oast√°n daid.
√ĀŇ°Ň°u, 2001

 

Monivalintatehtävä:


Teksti 1. Uutinen                                                       

Lue uutinen ja siihen liittyvä väite. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Uutisen otsikoksi sopii

Boahtte√°iggis s√°htt√° beassat g√°vppaŇ°it s√°mi ruńĎaiguin, muhto s√°mit fertejit ieŇĺa g√°ibidit ruńĎaide s√°megiela.
N√° lohk√° Norgga B√°Ňčkku v√°ldoruhtadoalli NRK S√°mi R√°dioi. Norggas leat b√°berruńĎat ońĎńĎa- ja d√°nskkad√°rogillii muhto eai s√°megillii, vaikko s√°megiella lea almmolaŇ° giella Norggas. V√°ldoruhtadoalli oaivvilda ahte lea vejolaŇ° ńć√°llit ruńĎaide maid s√°megillii. Son ńćilge ahte jus ruńĎat galget s√°megillii, de fertejit dan √°rvvoŇ°tallat boahtte h√°ve go r√°hkadit ońĎńĎa b√°berruńĎaid.
Okta sivva dasa go Norgga B√°Ňčku ii leat d√°ss√°Ňĺii √°rvvoŇ°tallan ńć√°llit ruńĎaide s√°megillii lea go oktage ii leat g√°ibidan dan. Son √°vŇĺŇĺuha d√°l s√°pmelańćńćaid v√°ldit oktavuońĎa sidjiide ja evttohit s√°megiela ruńĎaide.