Venäjä monivalinta (YT-TY)

 

Monivalintatehtävä:


Lue artikkeli ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Как люди ведут себя в театре согласно автору статьи?
M2. Публика выбирает спектакль
M3. Театральная группа Адасинского
M4. Актеры труппы «Дерево»