Suomi monivalinta uusia 1 (YT-TY)

Monivalintatehtävä


Tehtävä 1. Pääkirjoitus                                            

Lue teksti ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Miten hallinnonuudistus vaikutti kuntiin?
M2. Miten uudistus on vaikuttanut vammaisten ja sairaiden tukimuotoihin?
M3. Mitä mieltä kirjoittaja on erityisopetuksen kehittämisestä?
M4. Miten kunnat suhtautuvat hoitotarvikkeiden jakamiseen?
M5. Mitä mieltä kirjoittaja on Suomen Kuntaliiton uudesta roolista?
M6. Mitä hallinnon uudistuksesta on kirjoittajan mielestä seurannut?