Suomi monivalinta 2 (KT-TY)

 

Monivalintatehtävä:


Lue artikkeli ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C).
M1. Suomessa sähkölaitteiden käyttö
M2. Naiset usein
M3. Sähkölaitteiden korjaaminen itse on
M4. Nykyisin ihmiset