Suomi avoimet uusia 1 (YT-PY)

Avoimet kysymykset:


Tehtävä 1. Radio-ohjelma                                              

Kuulet katkelman radion puhelinneuvontaohjelmasta. Kuulet katkelman kaksi kertaa, ensin kokonaan, sitten kahdessa osassa. Vastaa kysymyksiin toisen kuuntelukerran jälkeen suomeksi. Näet vastausajan sulkeissa.

Osa 1. (Vastausaika 40 sek)
A1. Millaisille velallisille velkajärjestely on tarkoitettu?
A2. Milloin velkajärjestely ei ole mahdollinen?
Osa 2. (Vastausaika 40 sek)
A3. Millainen on tyypillinen velkojen maksuohjelma velkajärjestelyssä? (Mainitse 2 asiaa.)
A4. Mitä velallisen on tehtävä ennen velkajärjestelyn hakemista? (Mainitse 2 asiaa.)