Ranska oikein-vaarin SVE (KT-PY)

 

Rätt-fel uppgift:


Uppgift 1. Nyhet

Du får höra nyheten två gånger utan pauser. Ange därefter om påståendena är riktiga eller oriktiga. Sätt ett kryss (x) vid A, om ett påstående är riktigt, och vid B, om det är oriktigt. Svarstiden anges inom parentes.
(Svarstid 40 sek)
M1. TGV Atlantique-tåget har försetts med platser för rökare.
M2. Experimentet startade i början av juni.
M3. Tobaksrökning är tillåten bara i en vagn.
M4. De som röker vill ha på platser som är reserverade för rökare.
M5. Det har skett en liten ökning i bokningen av platser i tobaksvagnarna.