Italia avoimet SVE (KT-TY)

√Ėppna fr√•gor:


Uppgift 1. Artikel

Läs texten och besvara frågorna på svenska.
A1. Hur karakteriseras i artikeln det nutida samhället? (Ange 2 saker.)
A2. Varför ansåg de som gjorde boken att detta tema var viktigt?
A3. Vems var idén till boken och i vilket sammanhang föddes idén?