Espanja monivalinta SVE (YT-TY)

 

Flervalsuppgift:


Uppgift X. Nyhet

Läs nyheten och frågorna som anknyter till den. Välj rätt alternativ (A, B eller C).
M1. Vilket av följande påståenden håller streck, enligt artikeln?
M2. Vad har situationen i Kuba förvärrats av?