Espanja avoimet SVE (YT-PY)

√Ėppna fr√•gor:


Uppgift X. Intervju

Du får höra intervjun två gånger, först i sin helhet och därefter i två delar. Besvara frågorna på svenska. Svarstiden anges inom parentes.
Del 1. (Svarstid 60 sek)
A1. Beskriv platsen för intervjun. (3 saker)
A2. Hur har Urdangaríns liv förändrats? (2 saker)
A3. Vad säger Urdangarín om pressen?
Del 2. (Svarstid 50 sek)
A4. Vad säger Urdangarín om sina vänner?
A5. Vad berättar Urdangarín om sin yngsta syster?